آدرس: کرج _ خیابان گوهردشت _ فلکه دوم _ بین سوم و چهارم غربی _ فروشگاه اطلس

شماره تماس1: 09128495357

شماره تماس2: 09122494604