آدرس: کرج _ خیابان گوهردشت _ فلکه دوم _ بین سوم و چهارم غربی _ فروشگاه اطلس

شماره تماس: 09128495357